:: Professional Solutions

Sınıflandırma

 • Grup-ders-konu-altkonu, kazanım (hedef), beceri şeklinde hiyerarşik, kullanıcı tanımlı müfredat bilgisi girilmesine ve düzenlenmesine izin verir: Herhangi bir kısıtlama olmadan kendi eğitim müfredatınızı Sınavmatik®'te tanımlayarak soruların sınıflandırılacakları başlık ve altbaşlıkları oluşturabilirsiniz. Sadece ders seviyesinde bir tasnifleme yapabileceğiniz gibi, kazanım ve davranışlara kadar detaylandırabilir, böylece hem soru arama ve test oluşturmada hem de değerlendirme aşamasında bu detaydan yararlanabilirsiniz. 

Soru editörü

 • Sınavmatik® soru bankası programı kendi içinde barındırdığı bir yazım editörü ile soruları yazılmasını sağlar.
 • Karakter (yazı tipi, kalın, italik, altı çizi vb) ve paragraf biçimlemeye (sol, sağ girinti, ön-son boşluk, hizalama vb) olanak sağlar.
 • Soru editörü OLE nesnelerini ve GIF, PNG, JPG,WMF,EMF formatındaki resimleri destekler: OLE desteği sayesinde, sisteminizde kurulu OLE sunucu olan programları (şekil/denklem/grafik editörleri gibi) Sınavmatik®'in bir parçası gibi kullanabilirsiniz.
 • Soru editörü tablolar sayesinde sayfa düzeni yapmaya olanak sağlar.
 • Kopyala-yapıştır ile metin/resim/nesne aktarmaya izin verir.
 • Editör soru metinelerini RTF, TXT gibi standart formatlarda dışarıya atabilir.
 • Editörün diğer özellikleri: Bul-değiştir, sembol desteği, tablo ve paragraf biçimleri, farklı sayfa düzenleri.
 • Soru ile ilgili medya dosyaları (ses, video vb) eklenip, soru ile birlikte saklanabilmektedir.
 • Microsoft Word ile belirli bir şablona göre yazılmış sorular topluca bankaya aktarılabilmektedir.

Soru Özellikleri & Soru seçme

 • Sınavmatik® sorularla ilgili olarak pek çok bilgiyi veritabanında tutarak, test hazırlamada ve havuzun yönetiminde bunları seçim kriteri olarak kullanmanızı sağlar.
 • Klasik (Açık uçlu), 2-23 seçenekli, evet-hayır, doğru-yanlış ve boşluk doldurmalı ve sonuç tipi sorular desteklenmektedir.
 • Bir soru ile ilgili olarak zorluk, bilişsel düzey, tarih, yazar bilgisi tutulabilmekte ve bu alanlara göre sorgulama yapılabilmektedir.
 • Sorunun yazıldığı, en son kullanıldığı, en son güncellendiği tarih sistem tarafından otomatik olarak tutulur.
 • Soru üzerinde hangi kullanıcının hangi tarihte hangi değişikliği yaptığı izlenebilir.
 • Sorunun kullanıldığı testler ve bu testlerdeki performansı izlenebilir.
 • Sorunun açıklayıcı çözümü de girilebilmekte ve isteğe bağlı olarak test çıktısında görülebilmektedir.
 • Açık uçlu sorular için genel veya soruya özel rubrik tanımlanabilmektedir.
 • Paragraf tipi soru grupları desteklenmektedir.
 • Ortak köklü sorular desteklenmektedir.
 • Belirli bir grupta, derste veya konuda olan sorular çeşitli özelliklerine göre sorgulanabilmekte ve görüntülenebilmektedir.
 • Ölçme-değerlendirme programından elde edilebilen soru analizleri (ayırıcılık, güçlük,kalite) ile sorgu yapılabilmektedir.
 • Belirli kriterlere uygun sorular rastgele seçilerek otomatik test oluşturulabilmektedir: Belirlediğiniz kriter listesini isim vererek saklayabilir ve aynı şablondaki bir testi çok kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Hangi soruların seçileceğinde soruların kullanım sayıları gibi ek kriterler de etkili olacaktır.
 • Otomatik soru seçiminde belirli bir zoluk ortalaması belirlenerek buna uygun optimum seçim yapılabilmektedir: Böylece aynı yapıda olmakla birlikte farkı ortalama zorluk seviyesindeki sınavları hazırlayabilirsiniz.
 • Bir soru ile ilgili olarak kullanıcı tanımlı 12 özellik girilebilmekte ve bunlara göre sorgulama yapılabilmektedir: Kendi tanımlayacağınız alanlar ile esneklik üst seviyeye çıkmaktadır. Soru durumu (ham, incelenmiş, denenmiş , kullanılmış gibi), soru kaynağı (X yayınevi, özgün soru, vb) gibi özel listeler ve etiketler vererek soru hakkında aramalarda kullanılabilecek yeni alanlar tanımlayabilir, soruların etiketlerini dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
 • Soruların sınıflandırma özellikleri ve diğer özellikleri topluca değiştirilebilmektedir: Böylece müfredat değişiklikleri gibi bir çok soru üzerinde topluca yapmanız gereken işlemler kısa bir sürede gerçekleştirilerek, en yüksek verimlilik sağlanır.
 • İçinde geçen sözcüklere göre soru araması yapılabilmektedir.
 • Bir soruya “benzer” sorular sorgulanabilmektedir.

Test çıktısı

 • Diğer kitapçıklar için soru sırası otomatik ve/veya elle karıştırılabilmektedir.
 • Çıktılarda sadece soru sırası değil istenirse seçenek dizilimi de karıştırılabilmektedir.
 • Testlere manuel olarak soru eklenebilmekte/çıkarılabilmektedir.
 • Test çıktısı ve yanıt anahtarı 6 kitapçık için alınabilmekte ve yazdırılabilmektedir.
 • Test çıktısı RTF formatında dosyaya kaydedilebilmekte veya doğrudan yazıcıya gönderilebilmektedir.
 • Test çıktısı HTML formatında alınabilmektedir.
 • Test çıktı şablonu tanımlanarak, sayfa düzeni, sütun yapısı, alt-üst bilgi bu şablonda biçimlenebilmekte, çıktılar bu şablonlara göre alınabilmektedir.
 • Tüm kitapçıklar için test çıktısı ve yanıt anahtarı disk veya veritabanına arşivlenebilmektedir.
 • Test çıktısına istenirse soru özellikleri ve çözümü de eklenebilmektedir.

Güvenlik

 • Kullanıcılar sisteme şifre ile erişebilmekte ve sadece tanımlı yetkileri dahilindeki fonksiyonlara erişebilmelidir.
 • Kategori bazlı erişim yetkileri tanımlanabilmektedir: Böylece kurum içinde farklı zümrelerin sadece kendi ilgi alanlarındaki alanları görmeleri sağlanabilmektedir.
 • Soru ve testler değişikliklere karşı kilitlenebilmektedir.
 • Sorular ve tesler yetkili kullanıcılar tarafından onaylanabilir. Sadece denetim ve onaydan geçmiş içeriğin yayınlanabilmesi sağlanabilir.

Genel özellikler

 • Altyapı olarak bir SQL destekli veritabanı kullanılmaktadır.
 • Soru, ders, konu vb nesneler için sayısal sınırlar bulunmamatadır. Yüzbinlerce sorudan oluşan, yüzlerce dersi yönettiğiniz bir soru bankası mümkündür.
 • Sınavmatik® programları aşağıdaki veritabanı sistemleri ile uyumludur:
  • Oracle8 veya üstü,
  • Sybase ASE12 veya üstü,
  • Sybase ASA8 veya üstü,
  • PostgreSQL8 veya üstü
 • Yazılımlar online yardım ve kullanıcı kılavuzu ile birlikte gelir.
 • Tüm arayüzler Türkçe’dir.
 • Yedekleme: Kullanılacak olan veritabanı sistemine özgü olarak yedekleme prosedürü tanımlanır.

Çalışma ortamı

 • 1 GHz ve üstü işlemci
 • 512 MB RAM
 • 10 GB boş disk alanı
 • 32 veya 64 bit Windows /7/8/10 veya 2003/2008 işletim sistemlerinden biri ya da sonraki sürümleri
 
Last modified on 2018-09-19 by admin