:: Professional Solutions

Sınavmatik Soru Bankası v5

Sınavmatik soru bankası

Gelişmiş soru editörü, çok kullanıcılı veritabanı

Soru editörü
Sınavmatik® Soru Bankası Yönetim Programı,çok kullanıcılı bir soru bankası yönetim aracıdır. Bu program yardımıyla kullanıcılar çok sayıdaki ve bir çok alana ait ve farklı tiplerdeki (çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurmalı vs.)soruları gelişmiş bir editör ile düzenleyerek, sınıflandırılmış bir veritabanında tutabilirler. Sınavmatik®, oluşturulan soru bankası içerisindeki sorulardan bir çok şekilde testler üretmeyi ve bu soruları verimli bir şekilde kullanmayı sağlar. Bu sayede kullanıcı bir sorunun metnini sadece bir kez girer ve değişik amaçlar için tekrar tekrar kullanır.
Sınavmatik®'in sağladığı soru yazı editörü, profesyonel araçlarla oluşturulmuş şekil, denklem, resim, grafik gibi nesneleri yazım alanı içerisine eklemenizi ve düzenlemenize imkan sağlayan bir zengin metin editörüdür. bu editör tablo, simge, gelişmiş yazı ve paragraf biçimlendirme özellikleri sayesinde hem online hem de basılı sınavlarınız için kaliteli içerik hazırlamada size yardımcı olacaktır.

 

 

Çok katmanlı sınıflandırma, gelişmiş arama, otomatik soru seçimiSınıflandırma

Sınavmatik® ortamında oluşturduğunuz soru bankasında tarama yaparak soru özelliği, soru tipi, seçilme sayısı, zorluk, düzeykazanım, beceri gibi pek çok kriter vererek istediğiniz nitelikleri taşıyan bir testi birkaç dakika içerisinde yazıcınızdan alabilirsiniz. Çok sayıda sorudan oluşan bir soru bankası hazırladıktan sonra, Sınavmatik®'in otomatik test hazırlama özelliği ile yeni bir test hazırlama süreci birkaç dakikaya kadar inecektir.
Sınavmatik® yazılı sınavlar için testler üretmek yanında, bilgisayar ortamında öğrencilerin sınanması veya laboratuarda kendilerini denemeleri için de soru bankasının kullanımına olanak tanır. (Sınavmatik® İnternet Modülü kullanıcıları için geçerlidir.)

Esnek, güvenli, profesyonel

Sınavmatik® hem soruların girilmesinde, sınıflandırılmasında, taranmasında hem de test üretmede kullanıcıya bir çok kolaylıklar sunar. Sınavmatik® tamamen esnek bir yapıya sahip olduğundan soru bankasının içereceği gruplar, kategoriler, soru özellikleri, puanlama sistemi gibi ögeler kullanıcı tarafından özgürce tanımlanabilir. Öte yandan en yaygın olarak ihtiyaç duyulan pek çok özellik de program dahilinde kullanıcıya sunulmaktadır. Sınavmatik®'in bu özelliği, pek çok farklı nitelik ve boyuttaki eğitim kurumunda (dershaneler, okullar, kurslar, bankalar, personel eğitimi veren kurum ve şirketler vb.) programdan etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlar.
Sınavmatik® Soru Bankası Yönetimi ve Sınavmatik® Ölçme Değerlendirme Programları birlikte uyum içerisinde çalışarak kurumunuzdaki eğitim kalitesinin en üst düzeye çıkmasında, öğretim veriminin ve dolayısıyla başarı seviyesinin yükseltilmesinde etkin rol oynayacaktır. Hazırladığınız soruların testlerdeki performansına (ayırıcılık, kalite, güçlük gibi) göre bankada taramalar yapıp, soruları güncelleyebilir veya tamamen bankadan çıkarabilirsiniz. Bu sayede zaman içinde sadece kaliteli sorulardan oluşan etkin bir soru havuzuna sahip olabilirsiniz. 
 

 

Last modified on 2018-09-19 by admin