:: Professional Solutions

1-Yeni Soru Bankası Arayüzü

1-a) Soru Gezgini

Sınavmatik5 ile gelen yeni soru bankası arayüzü sayesinde nesnelere erişim çok daha kolay. Ağaç görünümü üzerinde seçilen nesne ile ilişkili alt alanlar ve nesneler sağ taraftaki panelde sekmeler halinde listelenir.

Örneğin ağaç görünümünden bir ders seçildiğinde sağ taraftaki panelde bu derse ait konular, kazanımlar, sorular ayrı ayrı sekmelerde listelenir. Yeni bir kazanım eklemek veya yeni bir soru yazmak için ilgili sekmeyi açıp “Kayıt” menüsündeki komutları kullanmak yeterlidir.

Sınavmatik5 Profesyonel Soru Bankası Programı

1-b) Benzer Listeler Arası Kopyala/Yapıştır

Bir dersten başka bir derse konuları, kazanımları veya soruları kolayca kopyalayabilirsiniz. Aynı şekilde gruplar arası derslerin, konular arası alt konuların kopyalanması mümkündür. Sağ taraftaki panelde açık olan herhangi bir listeden CTRL tuşunu basılı tutarak birden fazla satırı seçin (veya Kayıt->Hepsini Seç komutu ile tüm satırları seçili hale getirin). “Kayıt” menüsünden “Kopyala” komutunu çalıştırın. Başka bir alanda benzer bir listeyi açın ve “Kayıt” menüsünden “Yapıştır” komutunu çalıştırın.

Benzer listeler arası kopyalama

1-c) Sorular Üzerinde Toplu İşlemler

Birden fazla sorunun bir özelliğini tek komutla değiştirmek artık daha kolay.

Soru listesinden birden fazla satırı seçili hale getirin (CTRL tuşu ile seçerek) ve seçili satırlardan biri üzerinde sağ tuşa basıp açılan menüden “Toplu İşlemler” komutunu çalıştırın.

Sorular üzerinde toplu işlemler

Açılan pencerede yapacağınız değişikliğin türünü ve değerini belirleyip “Tamam” düğmesine basın.

Toplu işlem

Bu özellik sayesinde soruların zorluk düzeyi, taksonomik düzeyi, ek bilgi alanları ve kazanımları düzenlenebilir.

1-d) Soruların Topluca Başka Ders veya Konuya Transfer Edilmesi

Soruların ait olduğu alt konuyu tek tek her soru için değiştirmek yerine yeni gelen “Transfer” özelliğini kullanabilirsiniz. Listeden soruları seçin (tüm listeyi transfer etmek için Kayıt->Hepsini Seç), seçtiğiniz satırlardan biri üzerinde sağ tuşa basıp açılan menüden “Transfer” komutunu çalıştırın. Açılan pencereden soruların transfer edileceği konuyu seçip, “Tamam” a basın. Dikkat: farklı bir derse transfer ettiğinizde soruların kazanım ve beceri değerleri yeniden düzenlenmeli.

Soruların transfer edilmesi

1-e) Son Kullanılan Nesnelere Hızlı Erişim

Üzerinde en son işlem yaptığınız sorular ve testler hemen ağaç görünümünün altındaki panelde. Bu nesneleri ait oldukları kategoriden tekrar aramaya gerek kalmadan buradan açabilirsiniz. Çift tıklayarak nesnenin içeriğine, sağ tuşa basıp “özellikler” komutunu çalıştırarak nesne özelliklerine kolayca erişebilirsiniz.

Son kullanılan nesnelere hızlı erişim

1-f) Soru Metnini ve Özelliklerini Birlikte İzleme/Düzenleme

Sınavmatik5 ile listede seçilen sorunun temel özellikleri soru metninin hemen yanında görüntülenir. Detay özelliklere eskiden olduğu gibi çift tıklayarak veya “özellikler” komutu ile erişebilirsiniz. En sık kullanılan özellikler ise hemen elinizin altında.

Bu panelden sorunun özelliklerini değiştirip, soru metni ile birlikte tek komutla kaydedebilirsiniz. (Dosya->Kaydet veya araç çubuğundan Kaydet )

Soru özellikleri

2. Açık Uçlu Sınav Değerlendirme

2-a) Açık Uçlu Sınavlar

Sınavmatik5 ile gelen en önemli yenilikler açık uçlu soru ve sınavların değerlendirilmesinde oldu. Öğrencilerin yanıtları birden fazla öğretmen (puanlayıcı) tarafından öğrenci kimliği bilinmeden puanlanıp, farklı yöntemlere göre puanların ortalaması alınabilir, puanlar arasındaki fark, belirlenen limitlerin üstündeyse geçerli puan yetkili puanlayıcıya bırakılabilir.

Öğretmenler derecelendirilmiş puanlama anahtarı (rubrik) kullanarak puanlama yapabilir.

Bu özellikler sayesinde açık uçlu sınavlar için de nesnel değerlendirme yapılabilir ve sınavların güvenilirliği arttırılmış olur.

Açık uçlu soru puanlama için her üç modülde de yenilikler var:

2-b) Rubrik Tanımlama

Klasik (açık uçlu) sorular için değerlendirme rubrik ile yapılabilir. Soru tipi “Klasik” olduğunda soru özellikleri penceresinden “Puanlama” sekmesi açılır. Buradan soruya özel veya genel bir rubrik seçebilir, sorunu kaç puanlayıcı tarafından puanlanacağını ve sonuç puanın nasıl belirleneceğini belirleyebilirsiniz.

Seçilen derecelendirilmiş anahtarın özeti sekmede gösterilmektedir. İstenirse “Yeni” düğmesi ile yeni bir rubrik tanımlanabilir veya “Düzenle” ile seçilen rubrik düzenlenebilir.

Rubrik tanımlama

Rubrik tanımlama ekranından rubriğin adı girilebilir. Soruya özel bir anahtar olacaksa “Soruya özel” kutusu işaretlenebilir. Bu durumda isim alanı pasif olur. 

Rubrik tanımlama

“Ekle” düğmesine basarak bu rubrike kriterler eklenebilir. Her kriter altında adı, açıklaması ve puanı tanımlı düzeyler oluşturulabilir. Puanlayıcı her kriterten sadece bir düzey seçerek puanlama yapar.

Rubrik kriter

2-d) Öğretmen Puanlama Görevlendirmesi

Test bilgileri penceresindeki “öğretmenler” sekmesinden açık uçlu bir sınav için öğretmenlerin puanlama rolü ve puanlama görev oranı belirlenebilir. “Puan tablosu hazırla” düğmesine basarak, mevcut öğrencilerin klasik sorulara puanlayıcı sayısı kadar çarpanla elde edilen puanlama görevleri rastgele dağıtılır. Aynı soru aynı öğrenci için aynı öğretmene atanmaz. Öğretmenler yüzde ile belirtilen orana en yakın soru değerlendirmesi ile görevlendirilir.

Öğretmenlerin puanlayıcı olarak görevlendirilmesi

2-c) Açık Uçlu Yanıtların Veritabanına Aktarımı

Açık uçlu sınavlarda öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar resim tarama özelliği olan optik okuyucular veya normal tarayıcılar ile taranabilir. Bu resim dosyaları puanlayıcılara sunulmak üzere veritabanına alınabilir.

Bu işlem için optik aktarım penceresinde uygulama ayarlarındaki “Form resimleri” alanı kullanılır. Bu alan sayesinde metin formatındaki OMR verileri yanında JPEG formatındaki bir veya daha fazla resim dosyası veritabanına alınabilir. Tarayıcı tarafından her sorunun resimleri soru numarası ile başlayan ayrı bir klasöre atılabilir ve dosya adı öğrenci numarası ve tckimlik numarası olabilir. Alternatif olarak öğrenci no veya tckimlik numarasını klasör, soru numarasını da dosya adı olarak seçmek mümkündür. Bu şekilde birçok dosyaya yayılmış verilerden hem çoktan seçmeli soru yanıtları, hem öğrenci kimlik bilgileri, hem de taranmış yanıtlar alınır.

Açık uçlu yanıtların aktarılması

Örnek Klasör Yapısı (1,2,3 soru numarası, 101,102,103 öğrenci no):

Açık uçlu yanıtların aktarılması

2-e) Internet/Intranet Üzerinden Açık Uçlu Soru Puanlama

Web modülünün öğretmen rolündeki kullanıcıları, test sayfasındaki “Açık uçlu soru değerlendir” bağlantısını kullanarak seçilen sınav için puanlama yapabilir.

Açıl uçlu soru puanlama

Açılan sayfada öğretmenin görevli olduğu sorular öğrenci kimliği olmadan gösterilir. Taranmış yanıtın altında soru da gösterilir. Sağ tarafta sorunun ilişkili olduğu derecelendirilmiş anahtar sunulur ve öğretmen buradan sadece kutuları işaretleyerek puanlama yapar. Kutular işaretlendikçe aşağıdaki toplam değeri güncellenir. “Kaydet” düğmesine basıldığında bu puan sunucuya gönderilir ve varsa bir sonraki soru görüntülenir. Öğretmenin görevlendirildiği soru sayısı ve kalan soru sayısı puan toplamının altında gösterilir. Öğretmen istediği zaman sistemden çıkıp sonra kaldığı yerden devam edebilir.

Açık uçlu soru puanlama

2-f) Denetleme ve Düzenleme

Test bilgileri penceresinde “Açık uçlu puanlama” sekmesi açık uçlu puanların denetlendiği ve onaylandığı sayfadır. Buradan öğrenci ve öğretmen kimlikleri olmadan sorulara puanlayıcıların verdiği puanlar görülebilir, eksikler ve limiti aşan tutarsızlıklar görülebilir ve denetleyici puanı girilebilir.

Denetleyici

3. Beceri Kavramı

3-a) Beceri Tanımı

Öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetler “Beceri” olarak adlandırılır. Kazanımlardan daha üst düzey ve daha az sayıda olan becerileri Ders düzeyinde tanımlayıp, sorularla ilişkilendirebilir ve bu sayede beceriye yönelik değerlendirme ve analizler yapabilirsiniz.

Beceriler, kazanımlarda olduğu gibi ders sayfasında tanımlanır:

Beceri tanımı

3-b) Soruları Beceri ile İlişkilendirme

Her soru ait olduğu ders için tanımlanan becerilerden biri ile ilişkilendirilebilir.

Beceri kavramı

3-c) Beceri Analizleri

Ölçme programı kazanımlarda olduğu gibi beceriler için de, bir veya daha fazla sınav üzerinden sınıf veya öğrenci bazında kümülatif analizler ve gelişim analizleri sunar.

 

4. Eğriye Göre Not Dağıtma

4-a) Not Dağıtma

Sınavmatik5 ile sayısal puanları metinsel notlara dönüştürmek artık daha esnek. Belirli puan aralıklarını notlarla eşleştirmek yerine, çan eğrisine veya yüzdelik dilimlere dayalı yöntemler kullanılabilir. Birden fazla sınavın puanları sanal bir sınav üzerinde toplanıp karne notları hesaplanabilir, puan dağılımına veya yüzdelik dilime göre burs oranı belirlenebilir.
 
Notlandırma için sınav puanını bir not tablosu ile ilişkilendirin:
Çan eğrisine göre notlandırma
 
Değerlendirmeden sonra puan istatiği gösteren tabloda “not dağılımı” düğmesine basın:
Çan eğrisine göre notlandırma
“Notlandırma” penceresi açılır:
Çan eğrisine göre notlandırma
Yukarıdaki grafik seçilen puan türü için puan dağılımını, z-puanını ve puan ortalaması ve standart sapması için ideal çan eğrisini gösterir. Eksenin en düşük, en yüksek değeri ve puan aralıkları değiştirilebilir.
Alttaki tablo mevcut not dağılımını ve her not için puan aralığını (gerçek değer ve z-değeri olarak) gösterir. 
Yeniden notlandırma için “dağıtma yöntemini” seçin. Seçtiğiniz yönteme göre eşit aralıklı dağıtma için “eğit dağıt” düğmesine basın. Seçilen dağıtma yöntemine bağlı olarak tablodaki sütunlar aktif veya pasif olacaktır. Aktif sütunlarda elle değerleri belirleyip “önizleme” düğmesine basarak her not düzeyi için öngörülen öğrenci sayı ve yüzdesini izleyin. İşlemi tamamlayıp öğrencilerin notlarını güncellemek için “Notlandır” düğmesine basın.
 

5. Parametrik Formüller

Parametrik Formül Ekleme

Sınavmatik5 daha önceki sürümlerde de bulunan “hazır formüller”i daha da esnekleştirerek parametrik hale getirdi. “Formüller” sekmesinden “hazır formüller” düğmesine bastığınızda listeden bir şablon seçip, parametrelerini girdikten sonra “Tamam” a basarak hazır formülü parametre değerleri atanmış olarak tablonuza ekleyebilirsiniz. “Standart (t-puanı) puan”, “Baraj puanı” gibi, testinizdeki bölüm ve ders yapısına göre değişken formüllerde buradan eklenebilir.

Parametrik formüller

 

Last modified on 2020-09-06 by admin