:: Professional Solutions

Sınavmatik Ölçme-Değerlendirme

Sınavmatik Ölçme Değerlendirme

Her sınav sistemine uygun, esnek yapı

Sınavmatik® Ölçme Değerlendirme Programı çok kullanıcılı bir test ölçme ve değerlendirme programıdır. Bu program yardımıyla kullanıcılar çeşitli tiplerdeki testleri değerlendirip test sonuçlarını, öğrenci başarı analizlerini ve madde analizlerini çıkarabilir, ileride geçmişe yönelik değerlendirmeler yapmak amacıyla saklayabilirler. Sınavmatik® Ölçme Değerlendirme programı, öğretim yılı boyunca sürekli test değerlendirmek zorunda olan öğretim kurumlarının öğrenci başarısını izleme işlevlerini verimli, kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirmelerini sağlar. Sınavmatik® çoktan seçmeli sınavlar için değerlendirmeler yapmak yanında, bilgisayar ortamında öğrencilerin sınanması veya laboratuarda kendilerini denemeleri için de kendi veritabanının kullanımına olanak tanır. (Sınavmatik® İnternet Modülü kullanıcıları için geçerlidir.)

Madde, çeldirici, güvenirlik analizleri, çok sayıda istatistik

Çoktan seçmeli testlerin yanısıra, psikolojik testler, anketler ve klasik sınavlar gibi farklı soru tipleri içeren testler için de değerlendirme desteği veren Sınavmatik® ile, doğrudan optik okuyucudan sınav kağıtlarını okutabileceğiniz gibi, anlaşmalı olduğunuz optik okuma hizmeti veren kurumdan alacağınız veri dosyalarını da Sınavmatik® ortamına aktarabilirsiniz. Sınavmatik®, değerlendirme işleminin sonunda test sonuçları, test ve madde analizleri, genel izleme analizleri, banka analizleri gibi farklı tipte ana raporları ilginize sunar. Bu temel raporların yanısıra, özel analizler bölümünde 7 ana başlık altında yer alan toplam 50’den fazla farklı analiz raporu ve grafiksel analizlere ulaşılabilir. Kapsamlı hedef-davranış analizlerini, geçmiş sınav sonuçlarını da birlikte değerlendirerek öğrencinin gelişim analizini yapar ve öğretmen başarı analizlerinin yapılmasına da olanak tanır. 

e-posta, SMS duyuruları, soru bankası entegrasyonu

Sınav sonuçları çıktı olarak alınabileceği gibi KMS, e-posta gibi elektronik yollarla da ilgililere yayınlanabilir.
Sınavmatik®'in analiz raporlarını değerlendirerek öğrencilerin gösterdiği performansı ders, konu, hedef, bilişsel düzey gibi farklı yönlerden izleyebilir, madde analizi raporlarından faydalanarak hatalı veya ölçme gücü düşük soruları soru bankanızdan ayıklayarak daha kaliteli sınavlar hazırlayabilirsiniz.

Kullanıcı tanımlı puanlama

Sınavların değerlendirilmesinde Sınavmatik®'le hazır gelen yaygın puanlama formüllerini ve şablonlarını kullanabileceğiniz gibi kendi özel puanlama formülünüzü de özgürce oluşturabilirsiniz. Sınavmatik® tamamen esnek bir yapıya sahip olduğundan veritabanınızın içereceği gruplar (sınıflar ve okullar), kategoriler (ders, konu), puanlama sistemi gibi öğeler kullanıcı tarafından özgürce tanımlanabilir. Sınavmatik®'in bu özelliği, programdan pek çok farklı nitelik ve boyuttaki eğitim kurumunda (dershaneler, okullar, kurslar, bankalar, personel eğitimi veren kurum ve şirketler vb.) etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlar.
Sınavmatik® Ölçme Değerlendirme ve Sınavmatik® Soru Bankası Yönetimi programları birlikte uyum içerisinde çalışarak kurumunuzdaki eğitim kalitesinin en üst düzeye çıkmasında, öğretim veriminin ve dolayısıyla başarı seviyesinin yükseltilmesinde etkin rol oynayacaktır. 
 
Last modified on 2018-09-19 by admin