:: Professional Solutions

Tanımlar

Öğrenci listesi aktarma

Sınav değerlendirme (soru bankasından)

Sınav değerlendirme (elle)

Optik okuyucudan veri aktarımı

Raporlar ve analizler

Form ön baskı

Bina-salon yöntemi

Mesaj gönderimi

Hesap yönetimi

Açık uçlu sınav değerlendirme

Online test (e-Sınav)

Notlandırma

Last modified on 2018-10-04 by admin