:: Professional Solutions

Genel Tanımlar

 • Okul, sınıf, öğrenci, öğretmen bilgileri, müfredat yapısı (ders, konu, kazanım, beceri) ve diğer sınavdan bağımsız veriler ortak bir arayüzde tanımlanır ve diğer Sınavmatik® programları ile paylaşılır.
 • Öğrenci, öğretmen ve sınav kayıtlarına kullanıcı tanımlı 12 adet özellik eklenebilmekte ve bu özelliklere göre sorgulama yapılabilmekte, raporlarda kullanılabilmektedir.
 • Dönemler açılarak öğrenci-sınıf-test ilişkileri dönem bazında takip edilebilmektedir. Gerektiğinde eski dönem raporları tekrar alınabilmektedir.
 • Bina, salon, gözetmen tanımları yapılabilmekte ve salonlara öğrenciler çeşitli kriterlere göre dağıtılabilmektedir. Salon sınav listeleri, yaka kartları çıktıları alınabilmektedir.

Veri alış-verişi

 • Farklı marka ve modeldeki optik okuyucular ve bu okuyucularda kullanılan formlar ile çalışabilir, çeşitli optik formlar program değişikliği olmadan kolayca adapte edebilebilir.
 • Kayıtlı öğrenciler önceden sisteme eklenerek, formlardaki alanlar ile sistemde kayıtlı alanlar hatalı kodlamaya karşı kontrol edilebilir ve gerekli uyarılar verilir.
 • Önbaskılı form özelliği ile optik formlara önceden kullanıcı tanımlı bilgiler optik işaret veya barkod yöntemiyle basılabilmekte böylece hata payı azaltılabilmektedir.
 • Çok bölümlü testler ve farklı tipte (2-23 seçenek, evet-hayır, doğru-yanlış, boşluk doldurma) sorular desteklenmektedir.
 • Standart formatlarda (XLS, TXT, DBF, CSV, PDF, XML gibi) veri alma/vermeye izin vermektedir. Örneğin Excel tablolarındaki öğrenci listelerinizi kolayca Sınavmatik® veritabanına aktarabilirsiniz.
 • Klasik sınavların yanıtları da (puanlar) metin dosyalarından veya optik dat dosyalarından aktarılabilmektedir.
 • Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar resim formatında veritabanına aktarılabilmektedir.
 • Çift optik veri dosyasını karşılaştırarak sisteme alabilir böylece, optik okuyucu ve okuma sırasında olabilecek hataları birden fazla okuyucu kullanarak veya aynı okuyucuda birden fazla okuma yaparak enaza indirebilirsiniz.

Değerlendirme

 • Test puanlama yöntemi kullanıcı tanımlı olup, program değişikliği gerektirmeden çok çeşitli sınav formüllerini desteklemektedir. Bu sayede sınav sistemi değişiklikleri ve farklı eğitim sistemleri yazılım değişikliği olmadan güncellenebilmektedir.
 • Bir test için birden fazla puan hesaplanabilmekte ve raporlarda birlikte görünebilmektedir.
 • Her soru için ayrı bir ağırlık verilerek puanlama yapılabildiği gibi, formüllerde standart sapma, ortalama gibi istatistik değerler de kullanılabilmektedir.
 • Puan formüllerinde öğrencinin önceki sınav sonuçları veya sabit verileri kullanılabilmektedir.

Raporlama

 • Geçmişe dönük test sonuçlarını saklanabilmekte ve tüm testler üzerinden raporlar alınabilmektedir. Okul, sınıf ve öğrencileri ders, konu, hedef(kazanım) ve sınav puanı bağlamında gelişimi raporlanabilmektedir.
 • Sınıf, öğrenci, okul ve öğretmen için ders, konu, hedef bazında bir veya daha çok testi kapsayan raporlar alınabilmektedir.
 • Sınav sonuçları her öğrenci, sınıf ve okul için statik web sayfaları halinde alınabilmektedir.
 • Madde analizleri, çeldirici analizleri, frekans analizleri, test sonuçları, test geçerlilik güvenilirlik analizleri gibi testin sonuçalrını değerlendiren analiz raporları alınabilmektedir.
 • Madde ve çeldirici ayrıcılık, güçlük, çarpıklık ve basıklık değerleri raporlanabilmektedir.
 • Soru analizleri soru bankasında güncellenebilmektedir.
 • Sınav sonuçları ve sabit mesajlar e-posta ve SMS yoluyla öğrenci ve öğretmenlere iletilebilmekte, mesajlar içinde veri alanları kullanılabilmektedir. E-postalar düz metin, HTML veya PDF olarak iletilebilmektedir.
 • Sınav sonuçları (eğer kurulu ise) kolayce internet modülü aracılığı ile internet/intranet üzerinde yayınlanabilmektedir.
 • KR-20, KR-21,Sperman-Brown ve Croanbach-Alpha değerleri hesaplanmaktadır.
 • Raporlar PDF olarak ihraç edilebilmektedir. Rapor formatına bağlı olarak TXT, DBF, Excel, HTML gibi birçok formatta ihraç edilebilmektedir.
 • Raporların çoğunda görsel özelleştirme imkanı bulunmaktadır. Sonuç listeleri tamamen kullanıcının özel tasarımına göre istenen alanları istene biçimde sunabilir, sonuç karneleri pek çok tercih sunarak istenen detayda bir analiz almanızı sağlar.

Güvenlik

 • Kullanıcılar sisteme şifre ile erişebilmekte ve tanımlı yetkileri dahilindeki fonksiyonlara erişebilmelidir.
 • Kullanıcılar sadece yetkilerinde olan testlere ve raporlara erişebilmektedir.
 • Değerlendirmesi tamamlanan testler değişikliklere karşı kilitlenebilmektedir.

Genel Özellikler

 • Altyapı olarak bir SQL destekli veritabanı kullanılmaktadır.
 • Soru, ders, konu vb nesneler için sayısal sınırlar bulunmamatadır. Yüzbinlerce sorudan oluşan, yüzlerce dersi yönettiğiniz bir soru bankası mümkündür.
 • Sınavmatik® programları aşağıdaki veritabanı sistemleri ile uyumludur:
  • Oracle8 veya üstü,
  • Sybase ASE12 veya üstü,
  • Sybase ASA8 veya üstü,
  • PostgreSQL8 veya üstü
 • Test, öğrenci, soru, ders, konu vb nesneler için sayısal sınırlar bulunmamatadır.
 • Yazılımlar online yardım ve kullanıcı kılavuzu ile birlikte gelir.
 • Tüm arayüzler Türkçe’dir.
 • Yedekleme: Kullanılacak olan veritabanı sistemine özgü olarak yedekleme prosedürü tanımlanır.

Çalışma ortamı

 • 1 GHz ve üstü işlemci
 • 512 MB RAM
 • 10 GB boş disk alanı
 • 32 veya 64 bit Windows /7/8/10 veya 2003/2008 işletim sistemlerinden biri ya da sonraki sürümleri

 

Last modified on 2018-09-19 by admin