:: Profesyonel Çözümler

Ref.8 İLTAREN Gn.Yön.Dan. (Str.Yön.Pl.)

Danışmanlık Sağlanan Kurum: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN
Danışmanlık Konusu: Genel yönetim danışmanlığı hizmeti
Sağlanan Hizmet: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN’in stratejik yönetim planının güncellenmesi kapsamında danışmanlık hizmetleri
 • Stratejik amaç ve hedeflerle ilgili literatür özeti sunulması
 • Aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirecek olan odak gruba mentorluk ve çalıştaylarında moderatörlük yapılması
  • Stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
  • Strateji haritasının oluşturulması
  • Belirlenen hedefler için kritik performans göstergelerinin oluşturulması
  • Eylem planlarının hazırlanması
  • Stratejik planın diğer bölümlerinin de güncellenerek tamamlanması

Ayrıca, sözleşme kapsamı dışında, aşağıdaki hizmetler verilmiştir:

 • Tüm İLTAREN personeline Toplantı Yönetimi eğitimi verilmesi
 • Danışmanlık hizmeti süresince tespit edilen konularla ilgili önerilerin üst yönetime raporlanması
 • İLTAREN Müdürlüğünün daveti üzerine, İLTAREN’de düzenlenen “EH Yol Haritası Çalışma Grubu Toplantıları”na moderatörlük yapılması, toplantı ile ilgili olarak hazırlanan bilgi notunun gözden geçirilmesi
Last modified on 2015-03-18 by hayal

Yeni ürünümüz JMathEdit çıktı

2013-04-30

Java ortamında çalışan denklem editörü JMathEdit hazır. Ayrıntılar için tıklayınız.

Sınavmatik 4.90 çıktı

2017-03-15

Sınavmatik v4.90 çıktı
More...