:: Profesyonel Çözümler

Ref.8 İLTAREN Gn.Yön.Dan. (Str.Yön.Pl.)

Danışmanlık Sağlanan Kurum: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN
Danışmanlık Konusu: Genel yönetim danışmanlığı hizmeti
Sağlanan Hizmet: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN’in stratejik yönetim planının güncellenmesi kapsamında danışmanlık hizmetleri
 • Stratejik amaç ve hedeflerle ilgili literatür özeti sunulması
 • Aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirecek olan odak gruba mentorluk ve çalıştaylarında moderatörlük yapılması
  • Stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
  • Strateji haritasının oluşturulması
  • Belirlenen hedefler için kritik performans göstergelerinin oluşturulması
  • Eylem planlarının hazırlanması
  • Stratejik planın diğer bölümlerinin de güncellenerek tamamlanması

Ayrıca, sözleşme kapsamı dışında, aşağıdaki hizmetler verilmiştir:

 • Tüm İLTAREN personeline Toplantı Yönetimi eğitimi verilmesi
 • Danışmanlık hizmeti süresince tespit edilen konularla ilgili önerilerin üst yönetime raporlanması
 • İLTAREN Müdürlüğünün daveti üzerine, İLTAREN’de düzenlenen “EH Yol Haritası Çalışma Grubu Toplantıları”na moderatörlük yapılması, toplantı ile ilgili olarak hazırlanan bilgi notunun gözden geçirilmesi
Last modified on 2015-03-18 by hayal

Yeni ürünümüz JMathEdit çıktı

2013-04-30

Java ortamında çalışan denklem editörü JMathEdit hazır. Ayrıntılar için tıklayınız.

Sınavmatik 5 çıktı

2018-09-18

Profesyonel eğitim kurumlarının vazgeçilmezi Sınavmatik'in yeni sürümü çıktı. Sınavmatik yepyeni özelliklerle daha dolu, daha kolay ve daha esnek.

Sınavmatik5 ile gelen yenilikler için tıklayınız.

Yeni lisans almak ve mevcut lisanslarınızı yükseltmek için lütfen fiyat listemizi inceleyin.