:: Profesyonel Çözümler

Ref.1 Siemens PY Dan. (NATO Pr.Teklif Haz.)

Danışmanlık Sağlanan Kurum: Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Danışmanlık Konusu: Proje yönetimi danışmanlığı hizmeti
Sağlanan Hizmet: Proje teklifi hazırlığı
Teklif aşamasındaki bir NATO Projesi için, ana yüklenici firma olan Siemens’in IT Solutions and Services iş birimine proje teklifi hazırlama ve planlama kapsamında proje yönetimi danışmanlığı hizmeti sağlanmıştır. Proje yönetimi ekibine ürünlerin ve ürün kırılım yapısının belirlenmesi, bu ürünleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan iş kırılımının (work breakdown) oluşturulması, proje ana takviminin geliştirilmesi ve iş paketlerinin tanımlanması konusunda destek sağlanmıştır. Proje yüklenicisi ve konsorsiyum partner/alt yüklenicileri ile birlikte kaynak planlaması yapılmış, kaynaklar yüklenmiş (crashing), dengelenmiş (levelling) ve ihtiyaç duyulan AdamAy işgücü hesaplanmıştır. Proje yönetimi planı hazırlanmış, organizasyon, iş, zaman, iletişim, risk yönetimi planlamaları detaylandırılmıştır. Konfigürasyon yönetim ve kalite güvence planları gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Tüm planlama aktiviteleri ve dokümantasyonu PMBOK ve PRINCE’e uyumlu şekilde gerçekleştirilmiştir. Planlama çalışmaları sırasında Proje Yönetim Planı, İletişim Yönetimi Planı, Risk Yönetimi Planı, Risk Kütüğü, İş Kırılım Yapısı, Ürün Kırılımı Yapısı ve İş Paketi tanımlama dokümanlarının şablonlarına iyileştirmeler önerilmiştir. Hazırlanarak sunulan dokümantasyon şu şekilde özetlenebilir: 
 • Proje Yönetim Planı (PYP)
  • Proje Tanımı (Kapsam, Teslimatlar, Varsayımlar, Sınırlamalar)
  • Proje Organizasyonu (Organizasyon, Roller, Sorumluluklar)
  • Planlama (İş, Takvim, Gereksinim Yönetimi, Risk Yönetimi, İletişim Yönetimi, Sorun Yönetimi, Dokümantasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Satın Alma Yönetimi ve Metrik Toplama Planlaması)
  • Proje Yönetimi Süreci (Yaklaşım, Metodoloji, Uyarlama)
 • Diğer planlama dokümantasyonu
  • İş Kırılım Yapısı (PMI WBS)
  • Ürün Kırılım Yapısı (PRINCE PBS)
  • İş Paketi Dokümanı (PRINCE WP)
  • Ana Takvim
  • Risk Yönetim Planı
   • Risk Kütüğü (şablon)
  • İletişim Yönetim Planı
Last modified on 2015-03-17 by hayal

Yeni ürünümüz JMathEdit çıktı

2013-04-30

Java ortamında çalışan denklem editörü JMathEdit hazır. Ayrıntılar için tıklayınız.

Sınavmatik 4.90 çıktı

2017-03-15

Sınavmatik v4.90 çıktı
More...